رئال‌ مادريد همچنان ثروتمندترين باشگاه‌ دنياست
۲۰۰ × ۱۵۰ پیکسل