عکسهای دهکده ای بدون خیابان در هلند
۶۴۰ × ۴۸۰ پیکسل