10 گلزن پیشکسوت در جدول لیگ برتر ايران!
۱۹۵ × ۲۵۰ پیکسل