پایگاه اطلاع رسانی دولت - سوگند دکتر روحانی، رییس جمهور در مراسم تحلیف
۰۳:۳۶ : زمان