پایگاه اطلاع رسانی دولت - سخنرانی رییس جمهوری در جمع سران سازمان همکاری اسلامی
۱۱:۲۶ : زمان