فیلم/ لحظات دلخراش جان دادن حجاج در «فاجعه منا» | فرهنگ نیوز
۰۰:۴۴ : زمان