سردار سلیمانی با ۷۰ نفر جلوی داعش را گرفتند+فیلم | فرهنگ نیوز
۰۰:۳۷ : زمان