آغاز راهپیمایی روز قدس در خراسان‌شمالی
۳۰۰ × ۲۰۰ پیکسل