توافق قطعی با سید جلال حسینی، جذب 2 بازیکن جدید و مذاکره با یک ستاره دیگر
۲۱۸ × ۲۲۲ پیکسل