گزارش ویدئویی: امضای قرارداد باشگاه پرسپولیس و آکادمی فوتبال برزیل - Perspolisnews.Com
۰۱:۲۲ : زمان