افت قیمت دلار و تقویت پوند و یورو بانکی
۳۰۰ × ۲۲۵ پیکسل