پیروزی اتلتیکومادرید با درخشش گامیرو
۳۰۰ × ۱۸۷ پیکسل