پیروزی اتلتیکومادرید با گل ثانیه ۳۹ گریزمان
۳۰۰ × ۱۸۷ پیکسل