فرانسه - قهرمانی پاری سن ژرمن - پی اس جی - لیگ1 فرانسه
۳۰۰ × ۱۶۹ پیکسل