شوخی کمدین معروف با باشگاه خبرنگاران جوان +فیلم
۰۰:۳۸ : زمان