خلاصه بازی ماشین سازی تبریز 0-2 تراکتورسازی
۰۲:۵۵ : زمان