پیش بازی رم-میلان،پخش شده از شبکه خبر(ویدئوی ورزش سه)
۰۱:۲۷ : زمان