نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۳,۱۲۳ نتیجه (۱.۷۵۶ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.tvto-itc.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF گزارش حضور آذرماه-مرکز تربیت مربی کرج http://9dey.tvto-itc.ir/uploads/1_30_93_gozaresh-9.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۸ -  22/90/6931 03 03 – – – – – P – – – کاربرد نرم افزارکامپیوتر ) 2 (درطراحي لباس 31 رقیه خانعلیلو ردیف نام و نام خانوادگی عنوان دوره آموزشی استان آذرب ایجانغربی 69آذر...  
PDF گزارش حضور مربیان در آذر ماه 1396 به تفکیک استان-مرکز تربیت مربی کرج http://www.tvto-itc.ir/uploads/gozaresh-9.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ -  92/90/6931 03 03 – – – – –  – – – غیر (طراحي فضای های آموزشي )مجازی- حضوری 03 میريوسف میريوسفي اداره آموزش مرکز تربیت مربی شروع دوره پایان دوره روزانه ساعتی روزانه...  
PDF دعوتنامه مربیان جهت شرکت در دوره های آموزشی مرکز تربیت مربی به تفکیک... http://www.tvto-itc.ir/uploads/list9__98.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۷ -  (کاربرد نرم افزار اتوکد در صنایع چوب 50/90/893120/90/8931حسن زاده حضوری (-آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی )مجازی- فعال فعالالگو سازی و دوخت...  
PDF گزارش حضور مربیان در آذرماه 1397 به تفکیک استان-مرکز تربیت مربی کرج http://www.tvto-itc.ir/uploads/1_30_8_gozaresh-9.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲ -  نجم الدین نوری زاده اداره آموزش مرکز تربیت مربی ساعت در دوره حضور داشته و ادامه دوره شرکت ننموده 2 به مدت 42/90/79نامبرده فقط در تاریخ .است شروع دوره پایان دوره...  
PDF گزارش حضور آذرماه-مرکز تربیت مربی کرج http://tvto-itc.ir/uploads/گزارش_حضور_آذرماه.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  ساعت در این مرکز حضور داشته و ادامه دوره شرکت ننموده است01 به مدت 61/90/39 لغایت 51/90/39نامبرده از تاریخ 36 زهرا سیدین نقش برجسته روی گچ 040-OW-CTI 32/90/39...  
PDF گزارش حضور دی ماه-مرکز تربیت مربی کرج http://9dey.tvto-itc.ir/uploads/1_30_27_gozaresh-10.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۸ -  خودروهای )سطح یک- مقدماتی (گاز سوز 9 جواد حسنقلی پور 3/119-LE-CTI 90/01/6931 31/01/6931 03 03 – – – – – P – – – غیر (اپتو الکترونیک و فتونیک )مجازی- حضوری 01 محمدرضا...  
PDF گزارش حضور مربیان در دی ماه 1396 به تفکیک استان-مرکز تربیت مربی کرج http://www.tvto-itc.ir/uploads/gozaresh-10.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ -  – 902-DP-CTI 61/01/6931 02/01/6931 03 03 – – – – – – –  – ایمنی و بهداشت در محیط کار مقدماتی- صنعتی 62 معصومه ذبیحی 72 سیده زهرا مهرآبادی )صنعتی (پیراهن دوز مردانه...  
PDF گزارش حضور مربیان در دی ماه 1396 به تفکیک استان-مرکز تربیت مربی کرج http://www.tvto-itc.ir/uploads/1_30_27_gozaresh-10.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۹ -  خودروهای )سطح یک- مقدماتی (گاز سوز 9 جواد حسنقلی پور 3/119-LE-CTI 90/01/6931 31/01/6931 03 03 – – – – – P – – – غیر (اپتو الکترونیک و فتونیک )مجازی- حضوری 01 محمدرضا...  
PDF گزارش حضور مربیان در اردیبهشت ماه 1396 به تفکیک استان-مرکز تربیت مربی... http://www.tvto-itc.ir/uploads/1_30_25_gozaresh-2.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۸ -  عیب یابی سیستم های GNCگاز سوز خودرو 31 ودود فریدی 41 محمود سعیدآبادیان دو فرکانسه مقدماتی SPG 023-BU-CTI 90/20/6931 21/20/6931 03 03 – – – – –  – – – ردیف نام و...  
PDF بهمن ماه-مرکز تربیت مربی کرج http://9dey.tvto-itc.ir/uploads/list_11_2.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۸ -  های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آلات خط تولید 9 شیرین حسین اوغلی 90/11/5931 21/11/5931 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با ماشین آلات...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.